Najnowsze wpisy


cze 13 2011 Poszukiwanie pracy - rozmowa kwalifikacyjna...

Rozmowa w sprawie zatrudnienia to najważniejszy etap poszukiwania zatrudnienia. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną zazwyczaj oznacza, że nasze dokumenty aplikacyjne, czyli zazwyczaj CV oraz przykładowe pismo aplikacyjne spełniają założenia pracodawcy i zostało nam tylko do „pokonania” 2-4 innych kontrkandydatów na określone stanowisko pracy. Od rozmowy kwalifikacyjnej zależy nie tylko przyjęcie do pracy, lecz także warunki, jakie pracownik uzyska/ wynegocjuje.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mamy okazję dowiedzieć się na czym dokładnie polegałaby nasza praca zarobkowa często też możemy porozmawiać z potencjalnym przełożonym i przyjrzeć się siedzibie firmy.  Ułatwia nam to podjęcie decyzji, czy dalej jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie. Pracodawca natomiast przede wszystkim chce sprawdzić, czy posiadamy opisane w CV i liście motywacyjnym umiejętności i doświadczenia, czy rzeczywiście jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie na określonym stanowisku, czy mamy realistyczne wymagania płacowe oraz czy sprawiamy wrażenie, że łatwo dostosujemy się do zespołu współpracowników.

W zależności od wielkości firmy, sposobu, w jaki zazwyczaj poszukuje pracowników oraz rangi stanowiska pracy, proces rekrutacji może składać się tylko z jednej rozmowy kwalifikacyjnej lub też być wieloetapowy. W małej lub średniej firmie istnieje większe prawdopodobieństwo, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziemy rozmawiać z bezpośrednim przełożonym lub właścicielem firmy, a ten etap procesu rekrutacji ograniczy się do jednej dłuższej rozmowy i ewentualnie kolejnej, krótszej, w której dokładnie omówione zostaną warunki finansowe. W firmach większych, szczególnie w polskich oddziałach międzynarodowych korporacji można się spodziewać wydłużonego w czasie, wieloetapowego sposobu rekrutacji nowych pracowników. Bardzo często pierwsze spotkanie nie odbywa się w siedzibie firmy, lecz w działającej na jej zlecenie agencji doradztwa personalnego i dopiero, jeśli przejdziemy ten pierwszy etap, spotkamy się na kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej w firmie. I nawet to może nie oznaczać końca rekrutacji, gdyż pracodawca może zażyczyć sobie, abyśmy poddali się dodatkowej ocenie, np. w formie jakiegoś testu psychologicznego lub assessment centre.

Jeśli pierwsza rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez pracowników agencji doradztwa personalnego, jej podstawowym celem zazwyczaj będzie drobiazgowa weryfikacja faktów z opisanego w CV doświadczenia zawodowego, a także ocena naszej motywacji do pracy i celów zawodowych. Dodatkowo, jeśli w ofercie pracy wyszczególniono znajomość określonego języka obcego, możemy się spodziewać co najmniej kilku pytań zadanych w tym języku.

Praca 
mar 09 2011 Praca - skuteczne sposoby szukania pracy

Do najbardziej skutecznych sposobów na szukanie zatrudnienia należą pomoc znajomych i rodziny (co jest także zgodne z obiegowymi opiniami na ten temat) oraz bezpośrednie kontaktowanie się z konkretnymi firmami, nawet jeśli nie publikowały one interesujących nas ofert pracy. Inną skuteczną metodą (może nie ze względu na jej wysoką efektywność, lecz dlatego, że dotyczy ona większości wakatów) są ogłoszenia z ofertami pracy, które coraz częściej publikowane są wyłącznie w internecie.

O ile w dwóch pierwszych metodach bardziej liczy się nasza inwencja, przebojowość i kontakty personalne, o tyle w metodzie trzeciej, odpowiadaniu na ogłoszenia, najważniejsze jest doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Kiedy odpowiadamy na ogłoszenie z nagłówkiem praca, to nasze dopasowane do danego ogłoszenia CV (życiorys zawodowy), a także często wymagany wymagane pismo aplikacyjne oraz odpowiednio budowany wizerunek podczas rozmowy kwalifikacyjnej mają przekonać pracodawcę, że jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko.

Jeśli mamy mało czasu na znalezienie pracy, najlepiej starać się wykorzystywać wszystkie te trzy metody, a także spróbować jeszcze innego sposobu z opisanych w dalszej części tego artykułu. Jednak należy mieć na uwadze, że jednoczesne korzystanie z więcej niż 4-5 metod szukania pracy staje się nieefektywne, ponieważ nie jesteśmy wtedy w stanie w każdą z nich zaangażować się w dostatecznym stopniu.

 

Kontakty personalne

Nasi znajomi, przyjaciele, czy rodzina mogą wskazać nam firmy, w których znajduje się wolne stanowisko pracy o interesującym nas charakterze, a co ważniejsze mogą nas polecić swoim współpracownikom lub kierownikom. W ten sposób dotrzemy do firm, które szukając nowych pracowników na początku starają się opierać na rekomendacjach swoich pracowników, a dopiero później, jeśli ten sposób okaże się nieskuteczny, zamieszczają ogłoszenia z ofertami pracy. Nawet jeśli nasi znajomi nie obiecają aktywnie wspierać naszej kandydatury, mogą nam udzielić wielu informacji o firmie i jej kierownictwie, które pomogą nam lepiej „sprzedać się” w dokumentach aplikacyjnych lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czasem atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wyróżniającym nas spośród innych kandydatów o tych samych kwalifikacjach, może być tylko to, że powiemy, że dobrze znamy jednego z pracowników danej firmy.

Skuteczną metodą będzie wybór około 20 firm z interesujących nas branż i w odpowiedniej dla nas lokalizacji i sprawdzenie, kto ze znajomych, ich znajomych, itd… tam pracuje, a następnie próba bezpośredniego skontaktowania się z tą osobą. Wiele osób posiada teraz rozbudowane profile na portalach społecznościowych, co powinno to ułatwić, gdyż stosunkowo łatwo jest w nich sprawdzić (oraz korzystając z wyszukiwarki internetowej), gdzie znajomi naszych znajomych pracują. Po ustaleniu tych informacji możemy poprosić naszych bezpośrednich znajomych o przedstawienie nas tym osobom. Najprawdopodobniej, to co będziemy w stanie uzyskać od takiego nowego kontaktu ograniczy się do informacji o wolnych stanowiskach pracy w danym przedsiębiorstwie lub do kogo należy wysyłać CV; jest to już bardzo dużo, a jeśli dodatkowo otrzymamy bezpośredni adres poczty e-mail lub numer telefonu i w miarę dokładny opis oczekiwań wobec nowego pracownika, będziemy mieć bardzo dużą przewagę nad kandydatem, który wysyła swą ofertę „w ciemno” kierując ją do sekretariatu lub działu kadr.

Warto także brać udział w branżowych konferencjach i seminariach, podczas których można nawiązać kontakt z ludźmi z interesujących nas firm i branż. Jest szansa, że możemy dowiedzieć się o nowotworzonych miejscach pracy w szybko rozwijających się firmach, czyli wtedy, kiedy stosunkowo łatwo jest przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę. Poza tym podczas konferencji można zdobyć aktualną wiedzę o najnowszych wydarzeniach w danej branży, a to zwiększa naszą wartość na rynku pracy. Czasem także można spotkać tam osobę, która ma duży wpływ na decyzje personalne w swojej instytucji, warto wtedy próbować zadać tej osobie jakieś pytanie, w którym bardziej damy rozmówcy odczuć, że posiadamy wiedzę o jego firmie i branży, niż chcemy na nim wymusić rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli ta osoba wręczy nam wizytówkę lub pozostawi inny kontakt, możemy kiedy indziej zapytać, czy pojawiły się w jej firmie wakaty i czy możemy podesłać tej osobie nasze dokumenty aplikacyjne.

 

Bezpośrednie kontakty z wybranymi firmami

Ta metoda poszukiwania pracy sprowadza się do wysyłania CV i listów motywacyjnych do firm, w których chcielibyśmy pracować, ale niestety nikogo tam nie znamy. Jest to sposób szczególnie godny polecenia absolwentom, ludziom młodym, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy i nie mają jeszcze jasno sprecyzowanego profilu zawodowego. Firmy, nawet jeśli w danej chwili nie prowadzą rekrutacji, mogą w przyszłości potrzebować młodych pracowników, których będą chciały kształtować według swoich potrzeb. Zanim zamieszczą ogłoszenie z ofertą pracy lub zlecą szukanie personelu wyspecjalizowanym w tym agencjom, sprawdzą własną bazę CV. Ponadto kandydaci wychodzący z własną inicjatywą są postrzegani jako bardziej przedsiębiorczy od osób, które ograniczają się do odpowiadania na standardowe ogłoszenia. Gdy kwalifikacje kandydatów są równorzędne, ten czynnik może odgrywać znaczącą rolę w procesie rekrutacji.

Jeśli nie znamy w danej firmie nikogo i nie udało się nam nawiązać osobistego kontaktu z kimkolwiek tam pracującym, należy zadzwonić do działu personalnego i poprosić adres e-mail, na który możemy wysłać nasze CV i list motywacyjny. W przypadku zawodów produkcyjnych, fizycznych lub związanych z prostymi usługami zazwyczaj wystarczy samo CV, choć i wtedy dobrze napisany list motywacyjny powinien zwiększyć nasze szanse.

Firm szukamy korzystając z internetowych baz firm, książek telefonicznych lub w branżowych publikacjach. Jeśli firma posiada swoją stronę internetową, szukamy na niej przede wszystkim zakładki „kariera” lub podobnie brzmiącej, gdzie można przeczytać o tym, kogo firma w danej chwili poszukuje oraz w jaki sposób należy się z firmą kontaktować.

Ta metoda szukania pracy wymaga cierpliwości – firmy dopiero po dłuższym czasie mogą się zainteresować naszym CV, które długo już znajdowało się w bazie kandydatów. Dlatego też należy kontaktować się w ten sposób z możliwie jak największą liczbą przedsiębiorstw. Z drugiej strony, jeśli firma nie jest szczególnie dobrze znana, to jest spora szansa, że niewiele innych osób szukających pracy zdecydowało się wysłać tam swoje dokumenty aplikacyjne.

 

Oferty z propozycjami pracy – ogłoszenia

To najpopularniejsza forma poszukiwania pracy i pracowników, dlatego też nie należy się dziwić, że w kraju o wciąż wysokiej stopie bezrobocia na jedną ofertę pracy może zostać wysłanych kilkaset i więcej odpowiedzi. Oczywiście zazwyczaj tylko część z kandydatów odpowiada wymaganiom stawianym w każdej z ofert pracy, lecz w dalszym ciągu pracodawcy bardzo często mogą wybierać spośród wielu osób o zbliżonych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przesyłane dokumenty aplikacyjne każdorazowo stanowiły dokładną odpowiedź na oczekiwania pracodawców.